Čo robíme

ELEKTROSYSTEM je česká a slovenská spoločnosť, ktorá se venuje predovšetkým vývoju, budovaniu a servisu informačných systémov v oblasti dispečerského riadenia prenosu a distribúcie elektrickej energie.
Naše riešenie pokrýva všetky požadované funkčnosti dispečerských riadiacich systémov všetkých napäťových úrovní. Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami z oblasti dispečerského riadenia energetických sietí.

Našimi zákazními sú veľké energetické spoločnosti zabezpečujúce prevádzku prenosovej sústavy a distribúciu elektrickej energie.

Pôsobíme najmä v Českej a Slovenskej republike. 

Nájdete nás v Brne, Prahe a v Žiline. 

1990

Založenie spoločnosti

Firma ELEKTROSYSTEM bola založená už v roku 1990 v Žiline. Kľúčoví pracovníci firmy mali už v čase jej založenia rozsiahle skúsenosti s realizáciou systémov dispečerského riadenia v energetike získané v rámci svojho predchádzajúceho pôsobenia v odbore.

1991

Vznik pobočky v Brne

O rok neskôr vzniká pobočka v Brne zameraná najmä na vývojovú činnosť.

1992

Uvedenie RIS na trh

Vlastný riadiaci a informačný systém RIS firma uviedla na trh v roku 1992 s prvými inštaláciami na území Slovenska a následne aj v Českej republike. Pozíciu na trhu si firma upevnila aj ďalšími úspešne realizovanými projektami u kľúčových zákazníkov s dôrazom na operativný vývoj podľa potrieb zákazníka a rýchly servis.

1993

Rozdelenie na dva právne subjekty

Po rozdelení Československa (1993) sa firma rozdelila na dva právne subjekty ELEKTROSYSTEM, s.r.o. v Žiline a ELEKTROSYSTEM, spol. s r.o. v Brne. Oba subjekty majú jedno riadenie a spoločnú stratégiu.

2001

Certifikácia QMS

Úspešne zavedený a certifikovaný Systém riadenia kvality  (QMS) podľa medzinárodnej normy ISO 9001.

2002

Budovanie internej infraštruktúry

Od roku 2002 sídli brnenská firma vo vlastnej novej budove a žilinská vo vlastnej rekonštruovanej budove. Dostupnosť našich služieb bola taktiež podporená zriadením pobočky V Prahe sídliacia taktiež vo vlastnej novej budove.

2004

Vlastné komunikačné jednotky

Od roku 2004 dodáva ELEKTROSYSTEM vlastné komunikačné jednotky rady RTM pre diaľkový prenos dát a riadenie cez dátovú sieť GPRS. Jednotky sa používajú na DOÚV, malých trafostaniciach, veterných zdrojoch a ďalších objektoch energetickej siete.

2006

Certifikácia EMS a BOZP

Úspešne zavedený a certifikovaný Systém enviromentálneho riadenia (EMS) podľa medzinárodnej normy ISO 14001 a Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa medzinárodnej normy ISO 18001.

2015

Certifikácia ISMS

Úspešne zavedený a certifikovaný Systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa medzinárodnej normy ISO 27001.

2021

Certifikácia BCMS

Úspešne zavedený a certifikovaný Systém riadenia kontinuity prevádzky (BCMS) podľa medzinárodnej normy ISO 22301.

...

Súčasnosť

Firma naďalej úspešne pôsobí v oblasti dispečerských riadiaci systémov všetkých úrovní a pokračuje v dlhodobej spolupráci s kľúčovými českými a slovenskými energetickými spoločnosťami. Kontinuálne se venuje vývoju aplikačného SW pre riadenie, plánovanie a hodnotenie prevádzky energetických sietí podľa aktuálnych požiadavkov v rámci odboru energetiky od nárokov na riadenie sústavy až po zabezpečenie parametrov kybernetickej bezpečnosti.

Založenie spoločnosti
1990
Vznik pobočky v Brne
1991
Uvedenie RIS na trh
1992
Rozdelenie na dva právne subjekty
1993
Certifikácia QMS
2001
Budovanie internej infraštruktúry
2002
Vlastné komunikačné jednotky
2004
Certifikácia EMS a BOZP
2006
Certifikácia ISMS
2015
Certifikácia BCMS
2021
Súčasnosť
...

Naša vízia

ELEKTROSYSTEM je česká a slovenská spoločnosť vyvíjajúca a poskytujúca informačné systémy a služby v oblasti dispečerského riadenia prenosu a distribúcie elektrickej energie.

1

Naše produkty pokrývajú všetky požadované funkčnosti dispečerských riadiacich systémov všetkých napäťových úrovní.

2

Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami z oblasti dispečerského riadenia, ktoré se neustále snažíme ďalej zlepšovať.

3

Našimi zákazníkmi sú predovšetkým veľké energetické spoločnosti  zabezpečujúce prenos a distribúciu elektrickej energie. 

4

Naše riešenia a služby spĺňajú všetky požiadavky kladené na riadiace informačné systémy kritickej infraštruktúry, vrátane zabezpečenia zodpovedajúcej úrovne kybernetickej bezpečnosti, integritu a kontinuitu prevádzky.

Ing. Ladislav Ďurana

Riaditeľ

Výkonný riaditeľ spoločnosti ELEKTROSYSTEM, a.s.

Ing. Jan Smrž, CSc.

Predseda predstavenstva

Predseda predstavenstva ELEKTROSYSTEM, a.s.

Ľubica Jurisová

HR špecialista

Interné služby Žilina

Certifikácia

V rámci nášho systému riadenia sme postupne implementovali metódy a postupy v súlade s medzinárodnými štandardami ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 14001 a  ISO 45001, čoho dokladom je úspešná certifikácia certifikačným orgánom CQS.
Rozsah certifikácií je vymedzený najmä procesmi vývoja, výroby, inštalácie a servisu riadiacich a informačných systémov.

 

Politika integrovaného systému řízení

Detail

certifikát ISO 14001

Detail

certifikát ISO 22301

Detail

certifikát ISO 27001

Detail

certifikát ISO 45001

Detail

certifikát ISO 9001

Detail