Produkty & služby

Nižšie nájdete podrobnejšie informácie o našom riešení, produktoch a službách.

Riadiaci a informačný systém (RIS)

Riadiaci a informačný systém (RIS)

Riadiaci a informačný systém (RIS) je naším nosným riešením, ktoré predstavuje komplexný produkt pokrývajúci ako oblasť SCADA/EMS, tak i OMS (Outage Management System).
Viac o RIS
Telemetrické zariadenia

Telemetrické zariadenia

Telemetrické zariadenia pre energetické SCADA siete slúžiace k meraniu veličín, ovládaniu prvkov a zabezpečeniu komunikácie na nadriadené riadiace systémy.
Viac o zariadení
Servis & podpora

Servis & podpora

V rámci dodávky Dispečerského riadiaceho systému ELEKTROSYSTEM zabezpečuje tiež nasledujúce služby.
Viac o službách