Verejná podpora

ELEKTROSYSTEM a.s. je příjemcem veřejné podpory získané v rámci následujících projektů:

INSTALACE FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cílem je optimalizace energetického hospodářství ve výrobním provozu společnosti a snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím realizace následujících opatření: Instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu.

https://www.esys.cz/media/eu-dotace.png

 

VÝPOČETNÍ LABORATOŘ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je pořízení tzv. výpočetní laboratoře, která umožní výzkum, vývoj a následné testování aplikačního SW dispečerského řídícího systému (DŘS).

https://www.esys.cz/media/eu-dotace.png

Výpočetní laboratoř bude následně sloužit společnosti k vyvíjení a produkci prototypů nových generací dispečerských systémů do maximální míry simulujících realitu a ke zvýšení odborné kvalifikace a zkušeností dispečerů řídicích elektrizační soustavu.

Projekt je zaměřen na rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity. Realizací předkládaného projektu dojde k významnému posílení kapacity společnosti v oblasti vývoje a testování požadovaných funkcí vyvíjených a inovovaných systémů.

Rozšíření vývojové kapacity o vývojovou laboratoř umožní nejen rozšíření portfolia společnosti o nově vyvíjené produkty (funkce DŘS dle přesných požadavků zákazníků), ale dalším doplněním funkcionality a možnosti využití nových matematických algoritmů umožní efektivnější a rychlejší vývoj další generace distribučního řídicího systému.

 

Podmínky zpřístupnění výzkumné infrastruktury potencionálním uživatelům

Detail