Verejná podpora

ELEKTROSYSTEM a.s. je príjemcom verejnej podpory získanej v rámci nasledujúcich projektov:

https://www.esys.cz/media/grafika/dotace-fvz-sk-1.png