Riadiaci a informačný systém RIS - SCADA/EMS

Riadiaci a informačný systém (RIS) je naším nosným riešením, ktoré predstavuje komplexný produkt pokrývajúci ako oblasť SCADA/EMS, tak i OMS (Outage Management System). 

Obecné vlastnosti systému

Základné vlastnosti systému:

 • Vysoká spolľahlivosť a dostupnosť
 • Rýchlosť, pružnosť, rýchla odozva
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Modulárnosť
 • Vysoká škálovateľnosť
 • Zálohovanie význačných funkcií
 • Riadenie prístupu
 • Užívateľsky priaznivé MMI
 • Objektovo orientovaná databáza
 • Doménový prístup
 • Princíp dynamickej generácie dát (doplňovanie bez reštartu)

RIS je určený pre dispečerské riadenie v rôznych priemyselných oblastiach:

 • riadiaci a informačný systém energetickej prenosovej sústavy
 • riadiaci a informačný systém energetickej distribučnej sústavy
 • telemetrický informačný systém
 • informačný systém energo úseku elektrárne
 • informačný systém mestských sietí
 • informačný systém v ďalších priemyselných sieťach (plyn, voda)
obrazek

Architektúra systému

Principy architektury systému:

 • Vlastné clusterové riešenie
 • Redundancia serverov
 • Redundancia sietí
 • Riadenie prístupu prostredníctvom IdM (identity management)

Hardwarové řešení RIS:

 • Single servery / virtualizácia HCI
 • Možnosť pripojenia veľkoplošnej zobrazovacej steny
 • Možnosť pripojenia velkoplošných monitorov (55”)
 • Vysoko výkonné značkové servery renomovaného výrobcu

Užívateľské stanice sú umiestnené na jednotlivých pracoviskách:

 • Dispečerské stanice
  • samostatné s možnosťou pripojenia 2,3 a viac monitorov
 • Pracovisko správcu systému
 • Vzdialené servisné pracovisko
  • je určené pre vzdialenú správu systému
architekura

Hlavné moduly RIS

Core moduly:

 • In-memory databázový engine
 • Multiplatformná komunikačná knižnica

 

 

 

RIS – SCADA:

 • Vizualizácia
 • Databáza reálneho času
 • Databáza energetických objektov
 • Telemetria
 • Štatistika/história databázy reálneho času
 • Plány
 • Správa užívateľov
 • B-príkazy, manipulačné rozpisy
 • Magnetky, poznámky, dočasné objekty
 • Indikácia miesta porúch, automatická obnova napájania
 • Grafický editor

 

 

ris

RIS – EMS:

 • Správa modelu ES (elektrizačnej sústavy)
 • Topologický procesor (správca topologických úloh a výpočtov)
 • Topologické farbenie
 • Výpočty
  • Stavová estimácia
  • Výpočet ustáleného stavu sústavy
  • Optimal power flow
  • Skraty
  • Kontingenčná analýza
  • Rekonfigurácia siete
  • Redispečink zdrojov
  • Kontrolný výpočet pred manipuláciou
  • Security constraint optimization
  • Kruhovanie
  • Dynamic stability
 • DMES (dynamický model elektrizačnej sústavy)
 • Simulačné prostredie
 • Regulácia
  • Automatická regulácia výroby
   • aFRR, mFRR (MARI, mFRR5), PICASSO
   • Monitorovanie PR, rezerv, PpS, výroby, spotreby, zaťaženie
   • GCC, SR pre zahr. partnerov
  • Automatická regulácia napätia
  • Centrálna hladinová regulácia transformátorov
  • LFCOP (riadenie kmitočtu a výkonu v ostrovnej prevádzke)

RIS – OMS - Outage management system:

 • Plánované odstávky
 • Poruchy/Odstávky
 • Call centrum
 • Oznamovanie
 • Štatistika
 • Alarmy

Dispečerský tréninkový simulátor – DTS:

 • Riadiaci modul DTS
 • Výpočtová časť – dynamický model elektrizačnej sústavy (DMES)
 • Modul simulácie riadiacich prostriedkov
 • Dátové rozhranie pre predávanie dát
 • Rozhranie RIS na okolité systémy
 • Užívateľské rozhranie
 • Zálohovací systém

Widget s identifikátorem "" neexistuje!
Máte záujem o naše produkty? Kontaktuje nás!

Máte záujem o naše produkty? Kontaktuje nás!

Kontaktujte nás