Servis & podpora

V rámci dodávky Dispečerského riadiaceho systému ELEKTROSYSTEM zabezpečuje tiež nasledujúce služby:

 • Vývoj a rozvoj
  • ELEKTROSYSTEM zabezpečuje kontinuálny vývoj a rozvoj dispečerského riadiaceho systému podľa individuálnych požiadavkov zákazníka.
  • Zabezpečujeme:
   • Identifikácia potrieb zákazníka
   • Spracovanie návrhu riešení a štúdie uskutočniteľnosti
   • Realizáciu samotného vývoja rozvojových požiadavkov
 • Implementácia
  • ELEKTROSYSTEM zabezpečuje implementáciu ako kompletných dispečerských riadiacich systémov na všetkých možných úrovniach (NN, VN, VVN, výrobné zariadenia…), tak aj ich čiastkových častí.
 •  Servis a podpora
  • ELEKTROSYSTEM zabezpečuje kompletný servis a podporu prevádzky dispečerských riadiacich systémov v režime 24x7, vrátane nepretržitej telefonickej hotline a garantovaných SLA.
Máte záujem o naše produkty? Kontaktuje nás!

Máte záujem o naše produkty? Kontaktuje nás!

Kontaktujte nás