Telemetrické zariadenia

Telemetrické zariadenia pre energetické SCADA siete slúžiace k meraniu veličín, ovládaniu prvkov a zabezpečeniu komunikácie na nadriadené riadiace systémy.

RTM8248-GSM

Použitie:Jednotka RTM8428-GSM slúži ku snímaniu hodnôt analogových a diskrétnych veličín a k ovládaniu silových členov technológie DOÚV, DSP a obdobných zariadení.
Napájanie prístroja:24 V js (voliteľne 12 V js) ±10 %
Odber prístroja:
a) v stave bez vysielania: 250 mA (12V)
b) pri vysielaní:700 mA (12V)
Skladovacia teplota:-40 °C až +80 °C
Prevádzková teplota:-30 °C až +65 °C
Vhlkosť:0 % až 95 %
Komunikácia s nadriadeným systémom:GPRS/GSM – APN – LAN (INTRANET)
Komunikačné protokoly:IEC 870-5-101
IEC 870-5-104
Digitálne vstupy (počet bitov):24
Galvanické oddelenie:el. pevnosť 2,5 kV
Napäťová úroveň log. „I“:12 V až 110 V (voliteľné pásma log. „I“ a log. „0“)
Prúdová úroveň log. „I“:1 mA až 20 mA (voliteľné pásma log. „I“ a log. „0“)
Typ signálu:jednobitové a dvojbitové v ľubovoľnej skladbe pre celkový počet bitov
Spracovanie:s voliteľným časovým filtrom, ktorý stanovuje minimálnu dobu trvania zmeny, aby bola spracovaná
Digitálne výstupy reléové (počet):8
Galvanické oddelenie:el. pevnosť 1,5 kV
Max. prúdové zaťaženie:3 A
Max. spínané napätie:30 V js (voliteľne 48 V js)
Typ signálu:
 • stavový
 • bistabilný
 • impulzný (doba trvania je parametrizovaná pre každý výstup zvlášť)
Analógové vstupy (počet):7
Vstupy (voliteľné – každý kanál):
 • js napäťové, záporný pól na GND
  rozsah 0 V až 5 V (voliteľne 0 V až 10 V)
 • js prúdové, záporný pól na GND
  rozsah 0 mA až 5 mA (voliteľne 0 mA až 20 mA)
Trieda presnosti:2,5 (voliteľne 1,5)
Rozlíšenie:16 bitov
Spracovanie:
 • periodické
 • zmenové s filtráciou (možnosť parametrizácie hodnoty delta kritéria pre každý vstup zvlášť)
Hmotnosť:550 g
Rozmery:dĺžka 225 mm
šírka 100 mm
výška 40 mm s anténnym konektorom a držiakmi na DIN lištu
RTM8248-GSM

RTM-FEM-GSM

Použitie:Jednotka RTM-FEM-GSM je riadiaci telemetrický modul, ktorý komunikuje s nadriadeným systémom prostredníctvom siete GSM / GPRS. Vlastná dátová komunikácia je vykonávaná protokolom IEC 60870-5 - 104. Jednotka RTM-FEM-GSM obsahuje voliteľné až 3 sériové rozhrania pre komunikáciu s podriadeným systémom. K jednotke RTM-FEM-GSM je možné pomocou týchto sériových rozhraní pripojiť zariadenie obsahujúce digitálne a analógové vstupy a výstupy, tzv. expandéry, zariadenia komunikujúce protokolom IEC 60870-5-101 alebo ľubovoľné zariadenie využívajúce funkciu transparentného sériového kanálu cez TCP / IP. Jednotka RTM-FEM-GSM obsahuje také ethernetové rozhranie pre pripojenie podriadeného systému pomocou tohoto rozhrania a protokolu IEC 60870-5-104.
Napájanie prístroja:12 V DC/24V DC +/- 10%
Odber prístroja:
a) v kľude @ 12 V:350 mA
b) v aktívnom režime GSM 900 @12V:700 mA
b) v aktívnom režime GSM 1800 @12V:700 mA
Skladovacia teplota:-40 °C až +80 °C
Prevádzková teplota:-30 °C až +65 °C
Vhlkosť:0 % až 95 %
Komunikácia s nadriadeným systémom:GPRS/GSM
Komunikačné protokoly:
IEC 870-5-101
IEC 870-5-104
Sériové rozhranie:
P1:RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
P2:RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
P3:RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
Ethernet rozhraní:
E1:10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX
Konzola:
Rozhranie:sériové špeciálne
Parametre:115200 Bb, 8 bit, 1 stopbit, parity none
Hmotnosť:370 g
Rozmery:dĺžka 160 mm
 šírka 100 mm
 výška 40 mm s anténnym konektorom a držiaky na DIN lištu
RTM-FEM-GSM

RTM-RTR-GSM

Použitie:Jednotka RTM-RTR-GSM je riadiaci telemetrický modul, ktorý komunikuje s nadriadeným systémom prostredníctvom siete GSM / GPRS. Vlastná dátová komunikácia je vykonávaná protokolom IEC 60870-5 - 104. Jednotka RTM-RTR-GSM obsahuje voliteľné až 2 sériové rozhrania pre komunikáciu s podriadeným systémom. K jednotke RTM-FEM-GSM je možné pomocou týchto sériových rozhraní pripojiť zariadenie obsahujúje digitálne a analógové vstupy a výstupy, tzv. expandéry, zariadenie komunikujúce protokolom IEC 60870-5-101 alebo ľubovoľné zariadenie využívajúce funkciu transparentného sériového kanálu cez TCP / IP. Jednotka RTM-RTR-GSM obsahuje tiež 2 ethernetové rozhrania pre pripojenie podradeného systému pomocou tohoto rozhrania a protokolu IEC 60870-5-104.
Napájení přístroje:12 V DC/24V DC +/- 10%
Odber prístroja:
a) v kľude @ 12 V:350 mA
b) v aktívnom režime GSM 900 @12V:700 mA
b) v aktívnom režime GSM 1800 @12V:700 mA
Skladovacia teplota:-40 °C až +80 °C
Prevádzková teplota:-30 °C až +65 °C
Vhlkosť:0 % až 95 %
Komunikácia s nadriadeným systémom:GPRS/GSM
Komunikačné protokoly:IEC 870-5-101
IEC 870-5-104
Sériové rozhranie:
P1:RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
P2:RS232/RS422/RS485 , RS232 plný UART
Ethernet rozhranie:
E1:10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX
E2:10/100 Mb/s FULL/HALF DUPLEX
Konzola:
Rozhranie:sériové špeciálne
Parametre:115200 Bb, 8 bit, 1 stopbit, parity none
Hmotnosť:285 g
Rozmery:dĺžka 120 mm
 šírka 100 mm
 výška 40 mm s anténnym konektorom a držiaky na DIN lištu
RTM-RTR-GSM

Widget s identifikátorem "" neexistuje!
Máte záujem o naše produkty? Kontaktuje nás!

Máte záujem o naše produkty? Kontaktuje nás!

Kontaktujte nás